ترم پاییز 1

قابل توجه زبان آموزان گرامی  ترم پاییز 1 سال 99  به صورت غیر حضوری(آنلاین) برگزار می شود و شروع کلاس ها از تاریخ 28 و29  مهرماه ماه می باشد. 
1399/07/01