ترم پاییز 1

قابل توجه زبان آموزان گرامی  ترم تابستان  2 سال 1401  به صورت حضوری و غیر حضوری(آنلاین) برگزار می شود و شروع کلاس ها از تاریخ 24 و25  مرداد ماه می باشد. 
1399/07/01